VGS muntlig norsk

Jeg har et undervisningsopplegg som er tilpasset Vgs.
Det er 1 del med teori og del 2 med praksis i muntlige ferdigheter.

Jeg forteller et eventyr/ historie som de må gjenfortelle muntlig.
Jeg bruker ulike fortellerteknikker å arbeide med indre bilder så de lærer å huske bildene og ikke teksten ordrett.

De får øve seg på å fremføre små spontan fortellinger for hverandre. Dette opplegget kan passe som en del av faget muntlig norsk.

Jeg kan også ha fortelling tilpasset pensum som Norrøn mytologi, Skapelsesmyter, Petter Dass mm.

Antall elever max. 40 Varighet: Minimum en dobbelttime.