Fortellinger for sykehus / rehab

Barneavdelinger, psykiske avdelinger og andre med
langtidsopphold i institusjoner.

Her kan jeg tilpasse lenge og tema etter ønske.
Det går fint å kombinere med allsang elle andre kultur innslag.

World wide words and music er fortellinger fra hele verden akkompanert av musikk.


Jeg fant, jeg fant
er fortellinger om ulike gjenstander.

Fra jord til ord er min egen historie.

Julefortellinger er fortellinger til adventstiden.


Fortellerexpressen er et opplegg spesiallagd for små barn. Forestillingen tilpasses
alderen på gruppen det fortelles for.