Den kulturelle skolesekken

har som mål å gi elever i grunnskole og videregående skole et kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet i skoletiden.

Jeg har mange ulike fortellinger og forestillinger som kan tilpasses ulike klassetrinn,
som i tillegg til kulturopplevelsen kan brukes i den faglige delen av undervisningen

Har dere spesielle ønsker om tema til en forestilling, er det bare å ta kontakt, så kan
jeg tilpasse en forestilling til dette.

Les mer om de ulike tilbud for det klassetrinnet du arbeider med under linkene til venstre.