Fortellinger for de eldre

Her kan jeg tilpasse lengde og tema etter ønske.
Det går fint å kombinere med allsang elle andre kultur innslag.

Skumringstimen - et tilrettelagt tilbud for eldre på institusjon, dagsenter,
Med gjenkjennelige historier, sanger og dikt bl.a. fra Nordahl Rolfsen og Margrethe Munthe

Blodsbrødre Asbjørnsen og Moe.


Jeg fant, jeg fant er fortellinger om ulike gjenstander.

Julefortellinger er fortellinger til adventstiden.