Barne- og familieforestillinger

Sitat:

En mor spurte Einstein: "Hva er det beste jeg kan gjøre for mitt barn?"
Han svarte: "Fortell historier!"
Hun spør igjen: "Det må da være mer". Einstein svarer: "Ja, fortell flere historier!"
Mor ser spørrende ut og sier: "Jamen det må da være mer jeg kan gjøre ?"
Einstein svarte:"Ja, fortell enda flere historier!"

Ta kontakt for et tilbud om fortelling i ditt arrangement, eller les mer under linkene til venstre.

Torbjørn Egner Jubileumsforestilling.

Blodsbrødre Asbjørnsen og Moe.