Fortellinger i barneskolen.

Barn elsker fortellinger, det vet alle som er eller
har vært barn - alle som har barn eller som jobber med barn.

Barn bruker fortellinger til å lære og la seg underholde i prosessen.
Blodsbrødre Asbjørnsen og Moe.

Torbjørn Egner Jubileumsforestilling.

Jeg fant, jeg fant er fortellinger om ulike gjenstander.

Eventyrstund er kjente eller ukjente eventyr, ikke opplest - men fortalt.

Fortellerkurs er en opplæring i å bruke fortelling som verktøy for å formidle det
en ønsker å si.

Har dere andre ønsker om fortellinger - ta kontakt, så finner vi et tema for dere.