Fortellinger i barnehagen.

Barn elsker fortellinger, det vet alle som er eller
har vært barn - alle som har barn eller som jobber med barn.

Barn bruker fortellinger til å utvide sin horisont og la seg underholde i prosessen.


Fortellerexpressen er et opplegg spesiallagd for barnehagebarn. Forestillingen tilpasses
alderen på gruppen det fortelles for.

Torbjørn Egner Jubileumsforestilling.


Jeg fant, jeg fant er fortellinger om ulike gjenstander.


Eventyrstund er kjente eller ukjente eventyr, ikke opplest - men fortalt.


Har dere andre ønsker om fortellinger - ta kontakt, så finner vi et tema for dere.